Dergi Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dergisi; fizyoterapi ve rehabilitasyonun tüm alanlarında ve interdisipliner paydaşlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleleri yayınlayan hakemli bir dergidir. Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen dergiler arasında yer almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dergisi (HU FTR DERGİSİ) bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak elektronik ortamda yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli, ücretsiz bir dergidir. Dergi, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi resmi yayınıdır ve Ocak, Nisan, Ağustos aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır. Derginin yayın dili İngilizce’dir.

Dergi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı yanı sıra ilgili sağlık alanlarında etik kurallarına uygun olarak hazırlanmış orijinal araştırma makaleleri,  sistematik makaleleri, olgu/vaka sunumları, editöre mektup yayınlar.

HU FTR DERGİSİ Hacettepe Üniversitesi’nin kabul ettiği dergiler kapsamında indekslenmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon biliminde klinisyen, akademisyen ve bilim adamlarının ilgisini çekecek özgün çalışmalara öncelik verilmektedir. Değerlendirme için gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Misyon

Misyonumuz, bilim insanlarını toplum sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlık sorunlarına çözüm bulabilmek için ulusal ve uluslararası iş birliği yapabilecekleri, bilimsel ve teknolojik yenilikleri paylaşabilecekleri yazılı akademik platformda buluşturmaktır.

Vizyon

Uluslararası sağlık politikalarına katkı sağlayacak içerikte, teknolojik ve bilimsel araştırmalarla uluslararası indeklerde taranan nitelikli yayın organı olmaktır.

Amaç ve Kapsam

Hacette Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dergisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi tarafından 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı (Ocak, Nisan, Ağustos) şeklinde yayımlanan multidisipliner, hakemli ve "çift-kör" sistemi ile makaleleri değerlendiren, süreli bir dergidir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun farklı özelleşmiş alanlarında ve etkileşimli olduğu diğer sağlık alanlarında etkin uygulama, çalışma ve araştırmaların bilimsel yayınlara dönüştürülerek ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılmasını ve bilim alanına katkı sağlanmasını amaçlar. Araştırma, modern toplumun temelidir ve bilimdeki ilerlemeler sayesinde, sağlıklı ve daha kaliteli yaşamlar mümkün olabilir. Bu kapsamda dergi, gelişmelerin yakından takip edilebilmesi ve açıkça erişilebilir olmasını sağlayarak bilimi daha da güçlü hale getirmeyi hedefler. Bu şekilde araştırmacılar, toplum için daha fazla bilgi üretebilecek ve herkes için yenilikleri, sağlığın geliştirilmesi, hastalığın önlenmesi ve tedavisini hızlandırabilecek ve mümkün kılabilecek yaklaşımları takip edebileceklerdir.

Dergi, akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı İngilizce makaleleri (araştırma makalesi, sistematik derleme, olgu/vaka sunumları, editöre mektup) değerlendirmek üzere kabul eder.

Dergi, yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Dergi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzlarına göre hazırlanan makaleleri kabul etmektedir.

Klinik ve deneysel araştırmalar için ilgili etik kurul onam bilgileri, etik kurul adı, etik kurul onay numarası ve tarihi, yazının ‘Yöntemler’ bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

Katılımcıların anonimliğini sağlamak yazarların sorumluluğundadır. Katılımcıların kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için katılımcıların veya yasal temsilcilerinin imzalı izin belgeleri eklenmelidir. Araştırma için katılımcılarından bilgilendirilmiş onam alınması ve bu bilginin yazının ‘Yöntemler’ bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

Şu anda dergipark sistemi üzerinden yayın yapmaktayız. Dergimizin dergipark sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Ücret Politikası

Makale gönderim/süreç/yayınlama işletimi ücretsizdir.


DERGİ ADI

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dergisi 

KISALTILMIŞ ADI

HUFTR Dergisi

İNGİLİZCE KISALTILMIŞ ADI

JHUPTR

DERGİ TÜRÜ

Ulusal hakemli ve bilimsel dergi

ONLINE ISSN

3023-5073

YAYIN DİLİ

İngilizce

YAYIN PERİYODU

Yılda 3 sayı (Ocak, Nisan, Ağustos)

YAYIN TÜRÜ

Süreli elektronik yayın

YAYINA BAŞLAMA TARİHİ

2023