Editörler İçin Rehber

Dergimiz International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzlarına göre hazırlanan makaleleri kabul etmektedir.

Klinik ve deneysel araştırmalar için ilgili etik kurul onam bilgileri, etik kurul adı, etik kurul onay numarası ve tarihi, yazının ‘Yöntemler’ bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. Makalelerin “yazarlar için rehber” kısmında belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir ve değerlendirme sürecinin etik ilkelere tam uygun olması gereklidir.