Derginin Çalışma Prensipleri ve Süreçleri

Yayın Politikası

Dergimiz açık erişimli, ücretsiz yayın yapan bir dergidir. Makale değerlendirme süreçleri bağımsız hakem kararları ile yürütülmektedir. Bilimsel süreli yayın yapan dergimizde etik güvence oluşturmak için “Yayın Etiği Komitesinin” ilkeleri benimsenmektedir.

Yayın Süreci